MCM communications management

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Visie

Communications Management

Heeft als doel informatie en beleid zoveel mogelijk synchroon te laten lopen.
Dat lukt het best als communicatie onlosmakelijk onderdeel is van het beleid.
Zeker bij nieuwe ontwikkelingen of  ingrijpende veranderingen. Dan wil je weten waar de belangen liggen
en welke kansen er zijn, zodat communicatie flexibel kan worden ingezet om de strategie of de
diensten optimaal te ondersteunen.

Communications management kijkt dus naar de totale context bij:

1. veranderingen 

Vaak nodig om:
 • producten of diensten beter te laten aansluiten bij ontwikkelingen in de markt
 • de concurrentiepositie te behouden of te verbeteren.

2. effecten van wet- en regelgeving

Er komen steeds nieuwe nationale en internationale wetten, regels, kwaliteitseisen en toezichtsorganen bij.
Ook maatschappelijke ontwikkelingen vragen soms om andere vormen van toezicht.
Was het voorheen voldoende om -afhankelijk van de rechtsvorm- verantwoording af te leggen aan:

 • de Raad van Commissarissen of de Raad van Toezicht
 • de Ondernemingsraad (vakbonden)
 • en eventueel aandeelhouders en belangenorganisaties

nu vraagt ook de maatschappij om verantwoording.
Beleid ligt meer dan ooit onder een vergrootglas en reputaties zijn kwetsbaar.

3. invloeden van buitenaf

Nieuwe technologie en social media werden in korte tijd voor een breed publiek toegankelijk. Met het voordeel dat veel informatie overal en snel bereikbaar is. Nadeel is dat die vaak maar vluchtig wordt bekeken. Ander nadeel is dat social media nogal eens ondoordacht worden gebruikt; vaak anoniem.
Bij communicatie en opinievorming is het dus van belang rekening te houden met zowel de kansen als de bedreigingen van:

 • grote verscheidenheid aan media
 • social networks en communities
 • meer en snelle hypes
 • verschillen in culturen en tussen generaties

Immers, op een andere manier dan vroeger is er nog steeds verschil in kennis en gedrag tussen maatschappelijke groeperingen. Enerzijds werd een deel van de maatschappij in korte tijd veeleisender, mondiger en mondialer. Dat zijn mensen die zelf wel bepalen of en wanneer ze het interessant vinden informatie te krijgen. Terwijl anderzijds een aantal groepen in de samenleving deze ontwikkelingen of veranderingen niet (meer) kan of wil volgen, maar tegelijkertijd wél behoefte heeft aan betrouwbare gegevens.

 Communications Management houdt rekening met deze aspecten.