MCM communications management

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opdrachten

Arbeidsvoorziening, interim management

 • Communicatie (be)geleid tijdens fusieproces (drie regionale bureaus).
 • Start van communicatieafdeling in de nieuwe organisatie.

GGZ Buitenamstel, projectmanagement

 • Voorstel gemaakt voor positionering nieuwe organisatie en daar draagvlak voor verkregen, wat leidde tot ontwikkeling van nieuwe interactieve website.

IBM Nederland N.V., advies

 • Communicatieplan voor jaar 2000-project opgesteld.

Nuon International/Duurzame Energie, project management

 • Op EXPO2000 verdiepen en verbreden contact met de zakelijke relaties
 • Management van opening eerste Nuon-windmolenpark in Duitsland. Daartoe contacten gelegd met regionale stakeholders en de Duitse pers.

Programma Zorg Verandert

 • Gespreksbegeleider, trainer van gespreksbegeleiders volgens methode Waarderende Dialoog, en Dagvoorzitter

Regionale Commissie Gezondheidszorg Zuid-Holland Noord, advies

 • SWOT-analyse, situatieschets en voorstellen gemaakt voor interne en externe communicatie(mogelijkheden) van de Commissie. E.e.a. gericht op gedegen besluitvorming over eventuele nieuwe organisatievorm. Dit gebeurde in samenwerking met een organisatie-adviesbureau.

Rijkswaterstaat, advies

 • Aanbevelingen opgesteld waardoor communicatie tussen ontwikkelende en uitvoerende afdelingen verbeterde.

Savant, Organisatie voor Zorg (thuiszorg en V&V), project management

 • Stevig fundament gelegd voor de interne en externe communicatie na recente fusie van acht zorginstellingen en drie thuiszorgafdelingen; mede ter voorbereiding op veranderende werkwijze.

Stichting Vilente (thuiszorg en V&V), advies en project management

 • Advisering aan bestuur, directie en staf inzake communicatie.
 • Voorzet gegeven voor aanscherping van missie/visie en de vertaling daarvan naar kernwaarden.
 • Marketing-/communicatiestrategie vastgelegd.

Stratix Consulting Group B.V. (ICT), project management

 • Organisatie van congres voor relaties van Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Wolters Kluwer, advies

 • Analyse gericht op verbetering communicatie na veranderde werkwijze.

Zorg en Zekerheid (zorgverzekeraar), interim management

 • Herstructurering communicatie met zorgaanbieders in veranderend werkveld.

Zorgkantoor Amstelland en de Meerlanden en ZHN, project management

 • Communicatiestrategie ontwikkeld en in gang gezet. E.e.a. gericht op benodigde cultuuromslag bij de overgang van statisch beheer naar dynamisch bestuur.

Vertrouwelijk

 • Bestuursadviseur communicatie bij voorbereiding op een fusie waarvoor toestemming van de NMa nodig was.