MCM communications management

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Praktijkvoorbeeld

Zo maar een veranderingsproces:  

Veel tijd en energie zijn besteed aan de ontwikkeling van nieuw beleid en het verkrijgen van draagvlak bij toezichthouders en management. Dan is het zover. Plannen worden daden! De directie is er helemaal klaar voor. Budgetten zijn vrijgemaakt. Betrokkenen lijken geïnformeerd.
Wellicht kwam de strategie ook aan de orde in interne organen en/of de pers.

En dan… blijken de nieuwe ontwikkelingen voor een aantal managers, medewerkers of samenwerkingspartners helemaal niet zo vanzelfsprekend.
De eerst zo vlotte samenwerking stagneert. En het is niet helemaal duidelijk waardoor.

Dergelijke situaties zijn heel normaal bij verandering. Als u uit de impasse wilt komen, of die wilt voorkómen, kan MCM u terzijde staan. Hoewel elke situatie anders is, reageren mensen vaak hetzelfde. Ze zijn niet tégen de verandering, maar willen liever niet veranderd wórden. 

ondersteunenverandering kent drie stadia

  • voorbereiding
  • implementatie
  • evaluatie

In elke afzonderlijke fase kan MCM begeleiden en ondersteunen.