MCM communications management

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Aanpak

voorbereiding

Analyse van wensen/verwachtingen bij de diverse betrokkenen, zoals:

 • Worden er andere eisen aan hen (intern en extern) gesteld?
 • Zijn er beperkingen waarmee rekening gehouden moet worden?
 • Is het mogelijk sámen naar oplossingen te zoeken?
 • Wat zijn de randvoorwaarden voor effectieve communicatie en samenwerking?
 • Etc.

In dit stadium worden soms missie/visie ge(her)formuleerd en/of worden identiteit en gewenst imago vastgesteld.

MCM onderzoekt, analyseert, adviseert of begeleidt.

management en implementatie

Hoe zorg je ervoor dat de externe boodschap eerst intern gaat leven?

Het is van belang zo snel mogelijk -werkende weg- aandacht te besteden aan de waarden en de cultuur die passen bij de gewenste positionering. Dat geldt ook voor de communicatievormen en -middelen; die moeten aansluiten bij de nieuwe situatie.

MCM inzetbaar als sparringpartner of coach.

monitoring en evaluatie

 • Is het doel in alle opzichten bereikt?
 • Is men tevreden over de interne en externe communicatie tijdens en ná de verandering?
 • Is het imago veranderd?

MCM onderzoekt, analyseert, rapporteert, adviseert of ondersteunt.