MCM communications management

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Werkwijze

Wat kan de opdrachtgever verwachten:

procedure

  • Bij korte adviesprojecten, worden vooraf duidelijke afspraken gemaakt over de inspanning, geplande tijd en het uurtarief.
  • Interim- en projectmanagement opdrachten beginnen, na het afsluiten van de overeenkomst met de opdrachtgever, met een korte oriëntatiefase. De oriëntatie leidt tot een duidelijk plan van aanpak voor de werkwijze, met definitieve planning en begroting. Voor deze opdrachten geldt een dagtarief.

MCM factureert maandelijks. Bij elke factuur zit een rapportage van de urenbesteding met een transparant overzicht van de status van het project.